Onze realisaties

Wegen, fiets- en voetpaden, rioleringen en andere werken:

Vernieuwing in asfalt met betonnen boord: overlaging, bestrijking, vernieuwing in beton of in klinkers van het merendeel van de straten in Malle o.m. Merksplassebaan, Geurtsestraat, Leegstede, Molendreef, Smekenstraat, Brechtsesteenweg, Steenovenstraat, Gemeentebos, Berckhovenstraat, Holstraat, Heuvelstraat, Heidemolenbaan, Heikantstraat, Jagersweg.

Vernieuwde doorgang centrum Malle - West: nieuwe voetpaden en fietspaden, verfraaiing van het dorpszicht.

Verdere uitvoering van het rioleringsprogramma.

Heraanleg Dorpsweg: éénrichtingsverkeer + verfraaiing dorpszicht.

Herinrichting kruispunten: industrieterrein; Blijkerijstraat - Turnhoutsebaan; St.-Lenaartsebaan -Akkerstraat; Brechtsesteenweg - Antwerpsesteenweg; Brechtsesteenweg - St.-Jobbaan; Brechtsesteenweg - Heikantstraat; Antwerpsesteenweg - Trappisten.

Herinrichting stationsomgeving busstation.

Fietsstallingen: Busstation, Zwanenstraat, De Schaggelen, Dorpsplaats.

Principieel akkoord met ontwerp gebiedsgerichte visie mobiliteit Noorderkempen : ontsluiting industrieterrein via doortrekking ring rond Zoersel tot N12 en vervolgens tot St.-Lenaartsebaan.

Vernieuwing fiets- en voetpad Antwerpsesteenweg tussen Oost- en Westmalle.

Instandhouding + creatie van nieuwe 'trage wegen'.

Heraanleg voetpaden in verkaveling Grootakker.

Bufferbekkens op nieuwe kerkhof in Westmalle en in Mariagaarde.

Projecten - Bouwwerken:

Woon- en Zorgcentrum Ter Bleeke

Assistentiewoningen

Dienstencentrum

Administratief Centrum Sociaal Huis

Bergingen voor de jeugdbewegingen

Restauratie Oude Pastorij

Aanbouw + verbouwing Pinkeltje West

PPS Oost : Nieuw jeugdcomplex met polyvalente ruimten te bouwen nieuwe bibliotheek, nieuwe kinderopvang, nieuwe cafetaria en socio-culturele oefen- en vergaderzalen princiepsbeslissing PPS West met gelijkaardige nieuwe projecten.

Scholen:

Vernieuwing speelplaats lagere school, overkapping speelplaats kleuterschool, plaatsing nieuwe speeltoestellen aankoop digitale lesborden.

Tenlasteneming lestijden voor zorg en volwaardige klassen in de Horizon.

Samenwerking met alle scholen van Malle op vlak van o.m. veiligheid verkeersleefbaarheid en verkeerseducatie, mondiale vorming, scholierenparlement, vakantiewerking, huur sporthallen.

Wonen:

Verkoop van betaalbare bouwgronden aan de voormalige Slachterij, "Lamskroon".

Openstelling modern wooncomplex van de Ideale Woning in de Pastoor van Loenhoutlaan.

Overeenkomst met Ideale Woning tot het bouwen van sociale appartementen in site Oost.

Verkoop voormalig rusthuis aan Arco tot oprichting van 38 nieuwe koopwoningen.

 

Vrije tijd:

Bouwen van sanitaire ruimten en aanleg verlichting op atletiekpiste, langdurig huurcontract
van deze piste aan Mariagaarde.

Aanschaf nieuwe turntoestellen en uitleenbaar sportgerief.

Organisatie Belgisch kampioenschap cyclo-cross.

Aanleg Finse piste en petanquebanen.

Opmaak moutainbike parcours.

Langdurige huurcontracten van de sporthallen van de scholen.

Aanschaf bijkomende tafels, stoelen, WC-wagens, partytenten.

Behoud van uiterst lage tarieven huur lokalen en gratis uitleendienst.

Systematische vernieuwing van de speelpleintjes.

Organisatie speelpleinwerking en sportkampen.

Uitbreiding met bijkomende klassen in Oost en West van de academie voor muziek, woord en dans.

De kasteelconcerten, Mallifiësta, Festimalle, muziek aan het kasteel.

Zeer divers cultureel aanbod via het Gemeenschapscentrum van Malle.

Aankoop kunstwerken in het straatbeeld : De Mallemolen van het leven; De Wip; De Laatste Poort.

Nieuw toeristisch kantoor als zetel van het land van Playsantiën.

Vele toeristische initiatieven : tripelen en trappelen in Malle; Mals op Vlaamse Wijze; Malle ontwaakt; historische en natuurwandelingen; medewerking project 'grenzeloos wandelen'.

Uitbreiding molendomein samen met Kempens Landschap.

Laureaat "Lekker Vlaanderen" 2010.

Laureaat Monumentenprijs 2011 met het molendomein.

Sterke Europese verbroederingsband, met vele initiatieven i.v.m. de "Golden Bridge",
bekroond met de Europese gouden Award.

 

Financiën:

Geen verhoging van de belastingen ondanks bijkomende plichten.

Elk jaar opnieuw sluitende begrotingen.

De achterstand op de jaarrekeningen werd ingelopen.

 

Allerlei:

Oprichting ondernemingsraad

Inrichting mini-ondernemersbeurzen

Organisatie jobbeurs

Samenwerking gemeente-OCMW versterkt

Optimalisatie IT gebeuren

Ontwikkeling nieuwe huisstijl

Verfraaiing van de kerkhoven