In memoriam

Jan Van RoeyJan Van Roey:
medeoprichter van DBM, gemeenteraadslid voor DBM sinds 1995, schepen voor DBM vanaf 2001

Op 5 maart 2010 is Jan Van Roey van ons heengegaan, volstrekt onverwacht, op zestigjarige leeftijd ten gevolge van een hersenbloeding.

Een treurige dag in het bestaan van DBM omdat Jan één van de oprichters was, één van de boegbeelden. Met oneindig veel verdiensten in de lokale politiek, in het socio-culturele leven en in de brede leefgemeenschap van Malle.

DBM zal geschraagd blijven op de uitstraling die Jan aan deze, zijn politieke beweging heeft geschonken.

Als blijvende herinnering aan Jan volgt hieronder het afscheidswoord dat werd uitgesproken op de begrafenis van Jan door burgemeester Harry Hendrickx, kompaan van Jan en evenals Jan DBM-er van het eerste uur:

Maat, makker, schepen, Jan,

Dit is ongetwijfeld één van de meest onwezenlijke momenten in ons leven. Waarbij uw onomkeerbare positionering ons noopt tot afscheid nemen.

Gewoonlijk eindig ik met een gedicht, vandaag begin ik ermee. Omdat in het verzameld werk waaruit wij samen al eens een gedicht kozen om 50- en 60-jarigen bij een ontvangst in het gemeentehuis wat bleker te doen uitslaan, o ironie van het lot — een gedicht van Jos Vandeloo is afgedrukt dat precies weergeeft wat ons aanvoelen was vorige week vrijdag aan uw sterfbed in het Middelheim. Het heet: “gewoon te sterven”.

er lag een man te stervenJan Van Roey
gewoon te sterven
onopgemerkt
hij verweerde zich niet
hij was niet bevreesd

heel vreemd
hij liep niet weg
en hij riep niet
alleen maar een quasi glimlach
terwijl hij lag te sterven
een beetje ongerust
wat ze zouden zeggen zo plots
een beetje hulpeloos
om de last die hij nu
ging veroorzaken
hij trachtte met zijn voet
een kuiltje te maken
maar het ging niet
daarom bleefhij liggen
met een versteend excuus
op zijn gezicht

Het is alsof Vandeloo u persoonlijk heeft gekend.

Wij hebben alleszins het absolute voorrecht gehad om u goed te kennen.

Het was vooral aangenaam om u in onze omgeving te weten. Omdat ge de kunst verstond om op een luchtige manier gespannen situaties te ontmijnen. Omdat ge graag en vol van het leven genoot. Omdat ge de dingen die ge graag deed ook met veel begeestering en goesting bracht. Omdat ge met uw gespeelde nonchalance veel barelen deed opengaan op de weg naar uw vooropgestelde doelen. Omdat ge graag onder de mensen waart en niet verlegen waart om dat ook te laten zien.

Ondanks uw lichtjes gebogen gang, uw pijnlijke rug schragend, straalde uw fysieke aanwezigheid optimisme en deugd uit, omdat ge zo goedhartig en minzaam in de omgang waart. Wij hebben u eigenlijk nooit ruzie weten maken.

De combinatie van schalkse ruiter, getalenteerde muzikant, gedreven dorpspoliticus en fervente bourgondiër heeft u tot boegbeeld gemaakt in Malle en vervolgens in heel Malle van het socio-culturele leven.

Ge hebt overal uw stempel gedrukt:

Op de eerste plaats in muzikaal Malle: als medeoprichter en organisator van de Kasteelconcerten; als bas in het koor Musica Vera; als medeorganisator van Festimalle; als grondlegger van het filiaal van de academie voor muziek, woord en dans; als inspirator van Mallifiësta; als gitarist in het trio Palisander; als pianist, trouwens altijd bereid om een bijeenkomst of receptie op te fleuren, tot in het Provinciegebouw; als bezieler en ondersteuner van de Malse harmonies, fanfares en koren; als voorman bij “Dorp op Stap”.

In toeristisch Malle waar ge eerst de werking van de VVV-toerisme Malle mee hebt opgekrikt en vervolgens aan de wieg stond van het Land van Playsantiën, de eerste volwaardige cluster van gemeenten binnen de Provincie Antwerpen, met prachtig nieuw kantoor in ons gemeentehuis in Malle.

jan van roey

Als bestuurder binnen de VZW Domein de Renesse, waar ge actief waart bij zovele organisaties, tap en afwas inbegrepen.

Als internationaal verbroederaar. Iedereen in St.-Savin, in Heusenstamm, in Hartley Wintney, in Zakzrowek hield de deur voor u open, Jan. En ge wist deze gastvrijheid zeer te appreciëren. Merkwaardig toeval is dat de 2 personen die samen met mijzelf pater speelden op de Nicolausmarkt in Heusenstamm, Luc Van Dyck en Jan Van Roey, allebei gestorven zijn op hun zestigste nadat zij allebei 10 jaar pater zijn geweest. Hopelijk treffen ze mekaar hierboven, of onderweg ernaartoe, zodat ze nog wat deugnieterj kunnen uitsteken.

Als jarenlang actief lid van de St.-Jorisgilde, op de drempel om een zilveren papegaai te halen.

Als lid van de Trappistenclub, uit waardering voor het heerlijke product maar ook voor de visie waarop de productie rust. Wie zal er nu al die vatjes gaan afluizen in de brouwerij?

Als lid van de Bridgeclub, waarvoor ge de website ontwikkelde en nog steeds masterde. Als oprichter van de middenstandsraad, als gids en toeverlaat voor ondernemend Malle.

Als enthousiaste supporter van Malle Sport, van den Grooten Buurt, van de Heemkundige Kring, van de dorpsfeesten, St.-Paulusfeesten, paapgooien, Zalfenkermis, Mallifique met een pracht vertolking als pastoor, en alles wat georganiseerd werd in Malle om het leven aangenamer te maken en om de mensen dichter bij elkaar te brengen. Zodat de serieuzere zaken, de dingen die moeilijker alleen te dragen zijn ook rapper mee zouden gedragen worden door vrienden, kennissen, buren. Betrokkenheid heet dat.

jan van roey en harry hendrickx

Ge hebt daar altijd veel oog voor gehad, Jan. Uw stelling was dan ook dat de gemeente alle mogelijke, vooral logistieke steun ter beschikking moet stellen voor verenigingen, gebuurtes en organisaties omdat een bruisend dorpsleven garant staat voor diepgaande sociale bewogenheid en solidariteit tussen bewoners van alle lagen van de bevolking in Malle. Daarvoor hebt ge in 1994 DBM mee opgericht.

Daarom werd ge ook direct verkozen en daarom waart ge voor DBM ook schepen in Malle vanaf 2001. Een schepen met de bevoegdheden die helemaal bij u pasten: cultuur, bibliotheek, toerisme, middenstand, feestelijkheden, jumelages en ICT automatisering. Ook op dit laatste vlak waart ge een generatie vooruit, hoewel ge steeds omgekeerd beweerde dat ik een generatie achterstond. Namens alle collega’s schepenen, raadsleden, gemeentepersoneelsieden en burgers van Malle mag ik hier stellen dat ge niet zomaar een schepen waart, maar een uitstekende schepen, echt goed bezig, een crack in uw vak, zeer collegiaal, alom aanwezig, altijd goedgezind en met een neus om op het juiste moment de juiste persoon uit uw breed netwerk aan te spreken, te overtuigen en de gepaste middelen of beslissingen te bekomen.

Wij gaan u missen. Niet meer ‘nog met de rapte een tripel’, niet meer efkens naar buiten voor een sigareke, geen Jantje zag eens pruimen hangen in ’t Zweeds, geen pot-pouris los uit de pols op de piano, geen paëlla da Van Roey, geen grappige tussenkomsten, geen moppen per e-mail of foto’s, geen ondersteunende, aan- of bemoedigende woorden. Niet meer bedisselen wat we binnen DBM of de gemeente willen klaar krijgen. Enkel herinneringen. Gelukkig hèbben wij die. Èn de vele realisaties die ge hebt neergezet, die blijvend zijn. Wij zijn er u dankbaar voor, eeuwig dankbaar.

Want die stap hebt ge nu gezet, de stap in de eeuwigheid. Maak er wat van, en Jan, vergeet ons niet.

Blijf vooral de steun en toeverlaat voor uw gezin, Simonne, uw vrouw, Katrien en Tinne + Steven, uw kinderen, Ruben, Jarno en Sem, uw kleinkinderen. Zij hebben u nog het meest van al nodig.

Dag maat, dag Jan.

(In Memoriam geschreven en gelezen door Harry Hendrickx.)